Prípadová štúdia

Vplyv opatrení proti prvej vlne COVID-19 na pražské nákupné centrá (máj 2020)

VIVIDI pomáha pražským nákupným centrám pochopiť chovanie ich zákzníkov. Ponúka informácie o demografii zákazníkov a odhaľuje, v akom čase sú tieto centrá najvyťaženejšie. Taktiež pomáha optimalizovať využívaný priestor podľa vyťaženosti jednotlivých obastí. Aj počas pandémie COVID-19 sme zbierali dáta. Aký bol dopad vládnych obmedzení a ich následné uvoľnenie? Radi sa s vami podelíme o naše výsledky.

Je dôležité uviesť, že toto nákupné centrum nie je úplne typické. Nachádza sa na predmestí Prahy a je napojené na stanicu metra a autobusovú zastávku. Nie je veľmi rozľahlé a obyvatelia z okolia ho často využívajú ako skratku na mestskú hromadnú dopravu. Druhou signifikantnou charakteristikou je rezidenčná oblasť, ktorá je priamo napojená na nákupnú zónu. Obyvatelia budovy takto využívajú halu nákupného centra cestou na verejnú dopravu a odchod či príchod do budovy. Nákupné centrum pozostáva zo supermarketu, malých butikov, kaviarní, reštaurácií, predajne drogérie a lekárne.

Riešenie šité na mieru

VIVIDI je inovatívne riešenie pre analýzu so širokou škálou využitia. Rišenie sa dá navrhnúť podľa potreby zákazníka a zahŕňa riešenia pre pokrytie záujmov a potrieb návštevníkov. Toto nákupné centrum sa zameriava na demografické dáta zákazníkov, ako sú vek a pohlavie, zároveň sleduje počet ľudí prechádzajucích cez haly nákupného centra. Aby sme pre zákazníka získali tie najpresnejšie dáta pokryli všetky kĺúčové oblasti nákupného centra, nasadili sme v ňom 7 zariadení VIVIDI v rôznych lokalitách. Dáta sú súčasťou celkového analytického procesu a taktiež môžu byť využité separátne pre zhodnotenie jednotlivých akcií na rôznych miestach.

VIVIDI vám pomáha s

Analýzou chovania zákazníkov
Analýzou emócií
Analýzou v predajni
Počítaním zákazníkov v reálnom čase
Zaujatím pozornosti zákazníkov
Analýzou radov
Zabezpečením súkromia a bezpečnosti dát

Pandémia COVID-19 v Českej republike

V posledných mesicoch bol celý svet zasiahnutý pandémiou COVID-19. V Českej republike tak nastal lockdown, povinnosť sociálneho dištancovania sa a početné vládne nariadenia. Prvé pozitívne prípady ochorenia COVID-19 sa v Českej republike objavili 1. marca 2020 a ďaľšie potvrdené prípady začali pribúdať veľmi rýchlo. Vláda tak pristúpila k zavedeniu mnohých opatrení, vyhlásila núdzový stav a po uplynutí kritického obdobia boli tieto opatrenia pomaly uvoľňované.

Pohľad na dáta

Použili sme dáta nákupneho centra z tohto obdobia, aby sme vyhodnotili, ako ovplyvnila pandémia chovanie návštevníkov. Graf popisuje obsadenosť nákupného centra po dobu dvoch mesiacov, konkrétne od 9. marca do 17. mája 2020. Na prvý pohľad viditeľné pokledy návštevnosti korešpondujú s víkendami. Niektoré z obchodov sú v nedeľu zatvorené a ani premávka MHD nie je tak frekventovaná ako cez pracovný týždeň.

Graf reprezentujúci denný počet návštevníkov

10. marca 2020 vláda zatvorila školy a po dvoch dňoch bol vyhlásený stav núdze. Dáta z VIVIDI neukazujú žiadny priamy dopad, nakoľko počet návštevníkov nákupného centra zostal nezmenený. Dodatočný pokles návštevnosti o asi 50% nastal 14. marca, kedy boli nákupné centrá zatvorené vládnym rozhdnutím. Špecifická štruktúra tohto nákupného centra a jeho jednotlivých obchodov zaručovala to, že sa návštevnosť nikdy neprepadla na nulu. Ostatné nákupné centrá boli od uvedeného dátumu uzatvorené s nulovou návštevnosťou. V tomto nákupnom centre bola návštevnosť garantovaná vďaka obchodom, ktoré zostali otvorené, ako napríklad supermarket a lekáreň. Zbytok návštevnosti môže by´t pripísaný ovbyvateľom rezidenčnej časti, ktorý si cez nákupné centrum skracovali cestu na MHD. Ďaľšie nepravidelné prepad v návštevnosti boli spôsobené štátnymi sviatkami (Veľká noc 13.-16.4., 1.5. a 8.5.), označené na grafe červenými šípkami.

Naspäť k normálu

Po tom najväčšom prepade sa už počet návštevníkov nedostal na pôvodnú hranicu. Napriek tomu môžeme pozorovať pozvoľný nárast návštevníkov od začiatku apríla.

Increase of the number of visitors compared to the same time in the previous week and the curve reflecting the long-term trend

Po uvoľnení opatrení nepozorujeme žiadny výrazny rozdiel. Napríklad 2. apríla (znovuotvorenie obchodov ponúkajúcich rúška, respirátory, dezinfekciu atd.), 9. apríla (otvorenie hobbymarketov a cykloobchodov), 20. apríla (otvorenie obchodov pre remeselníkov), 27. apríla (otvorenie obchodov pod 2500m2) a 11. mája (otvorenie všetkých ostatných obchodov). To znamená, že uvoľnenie vládnych nariadení nemalo priamy a okamžitý vplyv na návrat ľudí naspäť k normálnemu životu. Teraz môžeme iba špekulovať o tom, či z to mohol zvýšený strach z ochorenia COVID-19, ktorý postupne opadal, alebo či to bolo kvôli postunému a nie nárazovému uvoľnovaniu opatrení. Nehľadiac na tieto možnosti, návštevnosť sa pomaly začala vraciať k pôvodným hodnotám a ich plné dosiahnutie sa očakávalo koncom júla.

Muži alebo ženy?

Z dát sa dá vypozorovať ďaľší zaujímavý dopad lockdownu. Keď sa pozrieme na dáta z analýzy zákazníkov supermarketu, zistíme, že túto predajňu navštevujú o niečo viacej muži, ktorých je 56%. V dôsledku pandémie bol v polovici marca 2020 zavedený lockdown a pomer muži / ženy sa začal meniť. V období od polovice marca do polovice mája bol pomer mužov 39%.

Pomer mužských / ženských zákazníkov pred a počas pandémie COVID-19

Špeciálne otváracie hodiny pre seniorov

Počas pandémie COVID-19 sa vláda Českej republiky rozhodla zaviesť špeciálnu otváraciu dobu pre seniorov, aby znížila možnosť ich infekcie koronavírusom. Každý deň museli mať všetky supermarkety 2 hodiny v rámci svojej otváracej doby vyhradené len pre ľudí nad 65 rokov. Dáta zo sledovaného supermarketu ukazujú, že len málo seniorov využívá túto otváraciu vyhradenú pre nich. Na druhú stranu vidíme aj to, že časť mladších ľudí toto nariadenie ignoruje. Naviac, zákazníkom trvalo asi týždeň si na túto otváraciu dobu zvyknúť. Neprispel k tomu ani fakt, že vláda trikrát zmenila túto špeciálnu otváraciu dobu a to predĺžilo adaptačnú dobu.