Kancelárie & Co-workingové priestory

Lešie využitie pracovného priestoru vďaka monitorovaniu obsadenosti stolov
Začíname

Optimalizácia obsadenosti kancelárií

Lešie využitie pracovného pirestoru vďaka monitorovaniu obsadenosti stolov

Efektívny a moderný pracovný priestor

VIVIDI využíva anonymizované dáta za účelom redukovať vaše fixné náklady.
Odhaľuje:

  • do akej miery je pracovný priestor využívaný
  • koľko času strávia zamestnanci pri jednotlivých stoloch
  • v akom presnom čase zo dňa je stôl využívaný
  • vyťažené a voľnejšie dni vo vašom pracovnom priestore

Na základe štatistík z VIVIDI môžete efektívne znižovať náklady na chod vašej kancelárie, napríklad znížením prenajímnej plochy a tým aj nižším nájmom alebo znížením nákladov na údržbu a energie. Alebo na druhú stranu analýzou dát z VIVIDI prispejete k zvýšeniu vašich ziskov rozšírením pracovného priestoru a zvýšením produktivity vašich zamestnancov.

Ako to funguje

  • Nainštalujte VIVIDI do vášho pracovného priestoru
  • Nastavte zóny a individuálne oblasti
    (vaše hlavné body záujmu)
  • Analyzujte anonymizované dáta o obsadenosti
  • Podniknite rozhodnutia, ktoré znížia náklady vašej firmy, na základe získaných dát

Výhody

Optimalizovaný počet pracovných stolov
Optimalizovaný počet pracovných stolov
Optimalizácia nákladov na upratovanie a údržbu
Optimalizácia nákladov na upratovanie a údržbu
Optimalizácia pracovných dní
Optimalizácia pracovných dní
Vyhovujúci pomer zamestnancov na jedno pracovné miesto
Vyhovujúci pomer zamestnancov na jedno pracovné miesto
Zníženie nákladov na prenájom
Zníženie nákladov na prenájom
Funkčný pracovný priestor
Funkčný pracovný priestor
Zvýšenie spokojnosti zamestnancov
Zvýšenie spokojnosti zamestnancov
Zlepšenie produktivity pracovnej sily
Zlepšenie produktivity pracovnej sily

Ako VIVIDI funguje?

VIVIDI vám pomáha viesť váš pracovný priestor zbieraním ako dlhodobých dát o obsadenosti, tak aj tých v reálnom čase. Informácie v reálnom čase vám umožňujú okamžite reagovať na akékoľvek zmeny v pracovnom priestore. Tie dlhodobé vám zase pomáhajú robiť správne rozhodnutia o miere využívania pracovného priestoru.

Šetrite miesto. Šetrite peniaze.