VIVIDI poskytuje společnosti Dejsiprostor klíčová data pro pop-up koncept River Rink

Pražská společnost Dejsiprostor, která se specializuje na přeměnu obyčejných lokalit v živé destinace prostřednictvím komunitního a kulturního managementu a kvalitního mixu gastra, obchodů a služeb, využila VIVIDI k hodnocení svého pop-up konceptu River Rink – venkovního kluziště, kterým rozproudila život v kancelářské čtvrti River City v pražském Karlíně.

Participant at spartan race

Analýza v reálném čase

VIVIDI Dashboard poskytl Dejsiprostoru užitečné informace o návštěvnících River Rinku v reálném čase. Organizátoři mohli vyhodnotit klíčové charakteristiky návštěvníků, jako jsou demografické údaje a obsazenost v závislosti na denní době.

Plug and Play instalace

Dejsiprostor chtěl pro tento projekt rychlé a jednoduché řešení. Od zadání objednávky až do domluvení a dokončení instalace uběhlo pouhých 72 hodin. Samotná instalace byla velmi jednoduchá, trvala jen několik minut a VIVIDI bylo připraveno k nasazení.

Venku? Není problém!

VIVIDI je vodě a prachuodolné. Přestože bylo zařízení instalováno v exteriéru, bez problémů odolalo nevlídným pražským zimním podmínkám. VIVIDI si hravě poradilo i s vydatným sněžením a teplotami až -8 °C.

Funkce používané pro případovou studii River Rink

  • Počet návštěvníků v reálném čase
  • Demografická analýza (pohlaví, věk)
  • Sledování peak hours
  • Korelace s počasím

Účelem VIVIDI bylo poskytnout Dejsiprostoru informace o počtu návštěvníků během dne a jejich demografii, a pomoct tak zhodnotit atraktivitu tohoto konceptu. Na základě těchto dat mohl Dejsiprostor přesněji posoudit úspěšnost projektu a prozkoumat potenciál dalších podobných projektů.

Výsledky návštěvnické analýzy v River Rink

  • Na kluziště přijde v průměru přibližně 300 návštěvníků denně
  • Nejrušnějšími dny jsou pátky a víkendy, přičemž pátek 31. prosince dosáhl až 622 návštěvníků
  • Během pracovních dnů bývá nejrušnější doba po 17. hodině
  • Demografická analýza ukázala, že přibližně 34 % všech návštěvníků jsou ženy a 66 % muži.
  • U obou pohlaví je nejčetnější věková skupina 25 až 34 let

Participant at spartan race

Ukázka z VIVIDI Dashboardu ukazující data o návštěvnosti z prvního týdne analýzy – 27.12. 2021 – 2.1. 2022

Dělejte rozhodnutí na základě reálných dat