VIVIDI management pro nákupní centra

Co dělají návštěvníci ve vašem nákupním centru a proč tam přišli? Analýza zákaznického chování nebyla nikdy snazší!
Chci začít s VIVIDI

VIVIDI management pro nákupní centra

Co dělají návštěvníci ve vašem nákupním centru a proč tam přišli? Analýza zákaznického chování nebyla nikdy snazší!

Chci začít s VIVIDI

Rozhodujte se na základě dat

Zákaznická analýza VIVIDI vám umožní pochopit chování vašich zákazníků, stejně jako to dělají cookies na vašem webu. Ba co víc, na základě demografických údajů můžete lépe zacílit marketingové strategie a zvýšit příjmy jednotlivých nájemců i celého obchodního centra.

Výhody VIVIDI

Předcházejte tvorbě davů

Dejte svým zákazníkům vědět, kolik lidí se právě nachází v celém objektu nákupního centra, v jednotlivých obchodech i jaká je vytíženost parkovišť.

Dáme vám vědět

Zjistěte nežádoucí chování a obdržte výzvu k zásahu. Předcházejte krádežím, ohrožujícím situacím a mějte pod kontrolou pohyb lidí při pandemii COVID-19.

Věrní zákazníci

Zjistěte kolik zákazníků bylo s nákupem ve vašem centru spokojeno a opakovaně se vrací. Zlepšujte dále své služby a budujte pozitivní zkušenost.

Segmentace zákazníků

Identifikujte segment zákazníků podle pohlaví, věku a regionů a sledujte preference každé skupiny.

Optimalizujte oblíbená místa

Která místa jsou nejvíce frekventovaná, a která zejí prázdnotou? Přizpůsobte se svým zákazníkům a optimalizujte jejich pohyb.

Snižujte bounce rate

Měřte atraktivitu výloh, počítejte reálné konverze kolemjdoucích a snižte počet návštěvníků, kteří vejdou do obchodu a ihned odchází.

Maximalizujte konverze

Jsou vaše výlohy atraktivní? Přilákají do vašeho obchodu kolemjdoucí? Změřte si to a vyhodnoťte stav vašeho vizuálního dojmu.

Marketingové akce

Zjistěte, kdy se vám nejvíce vyplatí spustit slevy a kdy pořádat marketingové akce.

Optimalizace nájmů

Optimalizujte výši nájmů na základě dat o počtech a pohybu zákazníků ve všech prostorách.

Digitální panely

Zobrazujte zákazníkům personalizovanou reklamu podle analýzy zákazníků v reálném čase.

Kdy máte plno?

Získejte data o “dopravní špičce” ve vašem obchodním centru. Tomu efektivně uzpůsobte počet a rozmístění zaměstnanců.

Optimalizace směn

Naplánujte svým zaměstnancům směny na základě dat o vytíženosti obchodních prostor.

Poskytneme vám přesná a anonymizovaná data

VIVIDI používá pouze anonymizovaná data a 100% odpovídá standardům GDPR. Monitorujte pohyb vašich zákazníků a zefektivněte fungování celého nákupního centra.

0%+

nárůst zájmu u zákazníků

0%

lepší zákaznický servis

0%

nárůst příjmů

A co s tím vším dokážete?

Vaše obchodní centrum může nabídnout zákazníkům ještě mnohem lepší zážitek z nakupování. K tomu ale potřebujete vědět, kdo tím vaším zákazníkem vlastně je. S pomocí VIVIDI navíc zjistíte, do kterých obchodů vaši zákazníci míří nejčastěji a jak se při svém nákupu cítí. Na základě těchto dat si můžete vyhodnotit, jestli provozujete dostatek obchodů, které vaši zákazníci nejčastěji vyhledávají. Měřením konverzí (z kolemjdoucího na zákazníka) dostanete přesný obraz toho, jestli obchodní centrum jako celek a jednotlivé obchody, využívají svůj plný potenciál k získání nových zákazníků.

Důvěřují nám

Poznejte své zákazníky už dnes.